Om oss

Skolan har tre huvudmän

Huvudmän för skolan är Evangeliska Frikyrkan (EFK), Baptistförsamlingen Immanuel och Filadelfiakyrkan i Örebro. EFK är en församlings- och missionsrörelse som består av cirka 300 församlingar runt om i Sverige, med cirka 33 000 medlemmar. EFK är huvudman för tre folkhögskolor (Örebro Folkhögskola, Liljeholmens folkhögskola och Hyllie Parks folkhögskola), bedriver en teleologisk högskola samt har ett stort internationellt arbete i över 40 länder.

Immanuelskyrkan har under hela sin historia präglats av många människors engagemang. Via Evangeliska Frikyrkan bedriver man ett stort internationellt arbete i, bland annat, Mellanöstern, Thailand och Sydafrika. Sången och musiken har alltid haft en framträdande plats, bland annat genom många körer – församlingen har allt ifrån barnkör till gospelkör och kortare körprojekt med olika teman.

En målmedveten satsning har alltid gjorts på barn och ungdomar, och församlingen har därför ett stort utrymme för många unga människor. Man har ett starkt socialt engagemang där man arbetar med matutdelning och hjälp med myndighetskontakter och man driver företagarnätverk där församlingens företagare möts och inspirerar varandra. Just nu bygger församlingen en ny kyrka på Södra Ladugårdsängen i Örebro, följ arbetet på deras hemsida.

Filadelfiakyrkans verksamhet vilar på två ”ben”: söndagens gudstjänst och gemenskapen i den lilla gruppen under veckan (husgruppen). Utöver detta har församlingen en omfattande verksamhet med många olika samlingar. Man har också ett stort internationellt engagemang i, till exempel, Japan, Indien, Nordafrika, Sydafrika och Sydamerika. Barn- och ungdomsarbete inkluderar verksamheter som söndagsskola, scouter, konfirmations- och ungdomsgrupper.

Om skolan i Örebro

Örebro Folkhögskola i Vivalla och på söder

Vivallenheten av Örebro Folkhögskola ligger mitt i Vivalla centrum, ungefär fem kilometer nordväst om centrala Örebro. I Vivalla bedriver Örebro Folkhögskola folkhögskolekurserna Allmän kurs och Fritidsledarutbildning. Vi flyttade till Vivalla 2009 och 2015 renoverade och byggde vi om för att få plats med fler deltagare.Under sommaren 2018 fick vi tillgång till än fler klassrum i en annan del av Vivalla centrum och idag har varje klass sitt eget “hemklassrum” där de har de flesta lektionerna.

Lokalerna är trivsamma, ljusa och öppna och här trivs både deltagare och personal.

Skolan är en dagfolkhögskola vilket innebär att skolan inte har något boende. Skolans deltagare har egna boenden i Örebro eller pendlar från någon av de kringliggande orterna.

Söder om stan – i samma lokaler som Örebro teologiska högskola – finns våra utbildningar SMF, Etablering och Svenska från dag ett. Hit flyttade vi från ett industriområde på väster under början av 2019.

Vi delar café och en del andra lokaler med högskolans studenter och vi är glada för all integration som det ger möjlighet till, här möts människor som har bott i Sverige och människor som nyligen kom hit och det ger möjligheter till språkträning och spännande kulturmöten.

Skolans historia

Örebro Folkhögskolas historia

Örebro läns första folkhögskola startade med Landstinget som huvudman år 1873 och var en av Sveriges första folkhögskolor. Efter fem år flyttade man in i en nyuppförd skolbyggnad i Kävesta.

Den första tiden var mycket aktiv. Den första rektorn, Carl-Gösta Höglund, grep sig an folkbildningsarbetet med stor entusiasm. Skolan öppnades för bygdens folk och föreningar och man anordnade också kurser utanför Kävesta.

Våren 1959 ordnade Kävesta två fristående kurser för arbetslösa i Örebro med sammanlagt 70 deltagare. Rektor Höglund sade att ”det var ett försök att gå ut till folket, där det fanns!”, en tradition som vi fortsatt i och med flytten till Vivalla. Det hela blev så lyckat att man beslöt att skapa en filial till Kävesta folkhögskola, en av landets första filialer. Fröet till Örebro Folkhögskola var därmed i jorden.

1965 fick Kävestafilialen lokaler i Folkets Hus på Järnvägsgatan. Där erbjöd man allmän kurs, en musiklinje och studieverksamhet för äldre (från 1966).

Under 1970-talet gjorde Landstinget en utredning om sin samlade folkhögskoleverksamhet. Kävesta fick då en estetisk profil och Örebroskolan skildes från Kävesta i början av 1980-talet och blev en självständig skola med idrotts- och friskvårdsinriktning. 1984 flyttade skolan till Västra Mark, till den stora regementsbyggnaden, som vi delade med Idrottens Hus.

Landstinget försåg skolan med en hel del konst. Konstnären Lennart Kindgren fick i uppdrag att utsmycka skolan och uttrycka skolans profil genom sin konst. Grunden blev ett träd. Han målade trädet som sträckte sig upp med stam och grenar våning för våning till det översta planet och cafeterian, Lövsalen, där trädets krona bredde ut sig mot en klarblå himmel.

Denna utsmyckning finns kvar nu när IT-gymnasiet har övertagit lokalerna.

Musiklinjen släppte skolan vid flytten och i stället fick vi Idrottslinjen, som i början var ettårig men som senare blev tvåårig, och en friskvårdslinje, som till en början var en enterminskurs. Den utvecklades senare till en Hälsopedagogutbildning, också den först ettårig men senare med en påbyggnad med ytterligare ett år.

1996 fick skolan ytterligare en profilering med tolkutbildning för teckentolkar samt teckenspråkskurser, utbildningar, som Fellingsbro nu har tagit över.

Skolan hade också fram till 1990-talet kvällskurser och helgkurser i bl a språk och konst. Dessa kurser var gratis. Vi gjorde också resor i samband med dessa kurser.

Folklig Akademi var också en kurs som var oerhört populär. Dit kom mestadels pensionärer för att lyssna på diverse föredrag, som personalen höll i.

2005 tog EFK, Evangeliska frikyrkan, över verksamheten och på hösten 2008 öppnades skolans lokaler i Vivalla.

Kontakta oss för mer info!