Studerande

Studerande

Det här är sidorna för dig som går på, vill – eller ska gå på Örebro Folkhögskola. I menyn till vänster hittar du information om saker som berör studiegången på skolan. Bland annat kan du läsa om den studeranderätt som gäller på Örebro Folkhögskola. Där informeras om skolans viktigaste policyer, riktlinjer och rutiner som påverkar dig som studerande och din studiesituation på skolan.

Som studerande på skolan är det viktigt att du känner vad som förväntas av dig, men också vad som du kan förvänta dig av skolan. På sidan Vanliga frågor har vi samlat frågor som ställs ofta. Här kan du kanske hitta svaren på dina frågor! Mari Spraak och Maria Norberg besvarar de frågor som du inte får svar på här, eller tipsar om var du kan hitta svaren. De nås på e-post mari.spraak@orebrofolkhogskola.se, maria.norberg@orebrofolkhogskola.se eller på telefon 019-20 89 70.

Kurstider

Kurstider 2018 - 2019

Här kan du se vilka kursstarter som gäller för våra olika utbildningar under 2018 - 2019.

Fritidsledarutbildningen

 • Höstterminen startar 26/8 2019
 • Höstterminen slutar 6/1 2020
 • Vårterminen startar 7/1 2020
 • Skolavslutning 29/5 2020

Allmän kurs

 • Höstterminen startar 26/8 2019
 • Julavslutning 20/12 2019
 • Vårterminen startar 7/1 2020
 • Skolavslutning 29/5 2020

Götabro

 • Höstterminen startar 19/8 2019
 • Julavslutning 20/12 2019
 • Vårterminen för Lärjungaskolan startar 7/1 2020
 • Bibelterminen startar den 14/1 2019
 • Skolavslutning 29/5 2020

Schema

När ska jag vara när?

Alla deltagare på skolan hittar sina scheman via It's Learning. Du får en egen inlogg när du startar din utbildning.

Studieekonomi

Kostar det nåt att gå på folkhögskola?

Studieekonomi

Innan du börjar studera behöver du fundera över hur du ska finansiera dina studier. Allmän kurs, Fritidsledarutbildningen och Bibelskolorna är studiemedelsberättigande.
Du som är studerande kan alltså få studiemedel (bidrag och lån) under din studieperiod. All undervisning på folkhögskola är gratis men du står för litteratur, studieresor, material och internatkostnader.
Mer information om studiemedel och studiekostnader hittar du här på vår sida, hör gärna av dig om du har frågor.

Studiemedel

Allmän kurs, Fritidsledarutbildningen och Bibelkurserna är studiemedelsberättigande. Det innebär att du kan ha rätt till studiestöd.

Studiehjälp

Om du är under 20 år har du rätt till studiehjälp. Studiehjälp består av studiebidrag och ett inackorderingstillägg som vissa kan få. Studiebidraget får du automatiskt. Du behöver alltså inte skicka in en ansökan. Du får studiebidraget till och med vårterminen det år du fyller 20.

Inackorderingstillägget söks på särskild blankett.

 

Studiemedel
Du kan få studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20. Studiemedel består av bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du vill låna också. Lånet måste du sedan betala tillbaka. Studiemedel måste du ansöka om.

Bidragsbelopp
Se CSN.

Hur länge kan du få studiemedel?
På gymnasienivå (Allmän kurs och Bibelskolor) kan du få studiemedel i 80-120 veckor, beroende på om du har gymnasiekompetens. På eftergymnasial (Fritidsledarutbildning) nivå kan få studiemedel 240 veckor vilket motsvarar ungefär 12 terminer.

När betalas pengarna ut och hur mycket får jag?
En utbetalningsplan skickas med ditt beslut och finns på ”Mina sidor” hos CSN. För mer information, besök CSNs hemsida.

Studierättslig standard

Vad har jag för rättigheter och skyldigheter som deltagare?

Här kan du läsa om Örebro Folkhögskolas studeranderättsliga standard. Denna standard beskriver skolans viktigaste policyer, riktlinjer och rutiner som påverkar dig som studerande och din studiesituation på skolan. Som studerande på skolan är det därför viktigt att du känner till dessa. Syftet med denna studeranderättsliga standard är att du som studerande ska veta vad som förväntas av dig, men också vad som du kan förvänta dig av skolan. Här finns delar av standarden – i pdf:en nedan finns den i sin helhet.

Folkhögskolorna Studeranderättsliga Råd (FSR)


Örebro Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett oberoende centralt råd som inrättas under 2011 med syfte att stärka studerandes rättsliga ställning. FSR tar emot och behandlar anmälningar från studerande som uttömt de möjligheter som finns inom skolan och som rör den studerandes rättsliga ställning gentemot skolan.

FSR prövar ditt fall och gör en bedömning utifrån vad som beskrivs i detta dokument. Rådet begär sedan in skolans yttrande i ditt ärende samt de dokument som rör ärendet och bedömer därefter om skolan fattat beslut i enlighet med de dokument som ärendet berör. FSR meddelar sedan skolan hur de anser skolan hanterat ditt ärende på ett riktigt sätt. Om FSR underkänner skolans agerande kommer ditt ärende omprövas i Örebro Folkhögskolas styrelses nästkommande sammanträde. Mer information om FSR finns på: http://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Studerandes-rattigheter. Du kan kontakta FSR genom e-post: fsr@folkbildning.net eller handläggare Linda Rosén på telefon: 08-4124800.

Studeranderättslig standard

Vanliga frågor

Undrar du något?

Om du har frågor om våra utbildningar, lokaler eller något annat - hör av dig. Du hittar alla våra kontaktuppgifter här på hemsidan.

Kontakta oss för mer info!